Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:

Mini-Przewodniki

Zanim kosmetyki trafią w ręce konsumentów, muszą być odpowiednio przebadane. Wyróżniamy dwa rodzaje testów tego typu produktów: obligatoryjne oraz dodatkowe

czytaj całość »

Hałas, zarówno jednorazowy, jaki i permanentny, ma destrukcyjny wpływ na ludzkie życie. Potrafi doprowadzić do bardzo poważnych problemów ze zdrowiem, powodując nie tylko stres czy permanentny brak koncentracji, ale też zmiany w układzie pokarmowym, zakłócenia ostrości wzroku, niedosłuch, a nawet głuchotę.

czytaj całość »

Badanie laboratoryjne smaru polega na dokonaniu pomiarów jego parametrów użytkowych. Należą do nich: temperatura kroplenia, penetracja, wytrzymałość smaru narażonego na działanie wody, metody jego identyfikacji.

czytaj całość »

Badając w laboratorium paliwa płynne należy się skupić na kilku ważnych parametrach tego rodzaju substancji. Jednym z nich jest skład frakcyjny, dzięki któremu można określić zawartość każdej grupy węglowodorów w kontekście ich zdolności do odparowywania. Tego typu badania pozwalają ustalić rodzaje paliwa oraz to, na ile są one zmieszane.

czytaj całość »

Można wyróżnić kilka aspektów badań ekologii opakowań. Na początku warto zaznaczyć, że do najważniejszych zadań tego rodzaju badań należy określenie systemów pakowania z regulacjami zawartymi w polskiej ustawie dotyczącej tej materii (ust. o opakowaniach oraz odpadach opakowaniowych), jak również w Dyrektywie 94/62/WE.

czytaj całość »

Faktem jest, że w kosmetykach może dojść do skażenia mikrobiologicznego. Dlatego istnieje obowiązek prawny, który obliguje producentów do przeprowadzenia odpowiednich badań produktów kosmetycznych oraz składników potrzebnych do ich przygotowania.

czytaj całość »

Zakres badań opakowań jednostkowych obejmuje kilka rodzajów działań.

czytaj całość »

Kosmetyki zawierają substancje organiczne i przez to narażone są na działanie drobnoustrojów, które mogą wywoływać u konsumentów różnego rodzaju zakażenia. Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Parlament Europejski oraz Radę z dnia 30 listopada 2009 r.

czytaj całość »

Biopaliwami nazywamy paliwa, które powstały w wyniku przetwórstwa biomasy (czyli roślin, mikroorganizmów oraz tych substancji, które mają pochodzenie zwierzęce). Do głównych zalet biopaliw należy fakt, że mają charakter ekologiczny.

czytaj całość »

System oceny bezpieczeństwa kosmetyków obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Składa się z dwóch poziomów. Jeśli chodzi o poziom pierwszy, to dotyczy on oceny bezpieczeństwa poszczególnych substancji, które zawarte są w produktach kosmetycznych.

czytaj całość »

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żywność, którą spożywamy jest szczegółowo badana zarówno przez samych producentów żywności, jaki i odpowiednie służby państwowe.

 

czytaj całość »

Diagnostyka laboratoryjna, zwana także analityką medyczną bądź medycyną laboratoryjną, jest odrębnym działem medycyny polegającym na określaniu składu oraz parametrów materiałów, które wcześniej zostały pobrane od badanego, na przykład krwi, moczu czy włosa.

czytaj całość »

W pracy spędzamy przeciętnie 8 godzin dziennie, a więc 1/3 doby. Jest to sporo czasu, więc koniecznie trzeba zadbać o właściwe warunki pracy. Firmy są zobowiązane zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy, co reguluje kodeks pracy.

czytaj całość »

W jaki sposób stwierdzić, że mamy do czynienia z alergią? Nie jest to wcale takie proste, ponieważ łatwo jest pomylić objawy alergii np. z nietolerancją pokarmową lub... przeziębieniem.

czytaj całość »

Woda jest jednym z najważniejszych składników wszystkich organizmów – ludzi, zwierząt i roślin. Bez niej życie na Ziemi nie byłoby możliwe.

czytaj całość »

W badaniach naukowych, diagnostyce klinicznej i przemyśle spożywczym często wykorzystuje się podobne badania, które zapewniają zdobycie istotnych informacji.

czytaj całość »

Są niezwykle groźne, bo trudno je opanować i nie znają granic - mogą objąć olbrzymie obszary, utrudniając życie milionom ludzi. Mowa oczywiście o zanieczyszczeniach powietrza - jednym z największych wyzwań i jednocześnie zmartwień współczesnej ekologii.

czytaj całość »

Istnieje wiele technik analitycznych pozwalających na ustalenie składu jakościowego lub ilościowego mieszanin związków chemicznych, przy czym to właśnie chromatografia gazowa, obok chromatografii cieczowej, jest jedną z najbardziej powszechnych i uniwersalnych.

czytaj całość »

Przyczyną zatruć pokarmowych są bakterie chorobotwórcze, które rozwijają się w produktach spożywczych źle przetworzonych lub przechowywanych w nieodpowiednich warunkach.

czytaj całość »

Gazy odlotowe to mieszanina gazów trafiająca do atmosfery jako zbędna - składają się na nią między innymi gazy spalinowe czy gazy wentylacyjne. Gazy odlotowe wytwarzane podczas spalania niektórych substancji - w szczególności medycznych oraz odpadów zmieszanych, są niezwykle trujące i niebezpieczne dla środowiska.

czytaj całość »

Predyspozycje dziedziczone w genach, postępujące zanieczyszczenie środowiska, coraz słabsza odporność ludności, to wszystko sprawia, że według specjalistów nawet co czwarta osoba dorosła boryka się z alergią.

czytaj całość »

Chromatografia cieczowa (w skrót LC; od ang. "Liquid Chromatography"), to jedna z praktykowanych w chemii metod preparatywnych oraz analitycznych. Jest  to bez wątpienia jedna z najpowszechniejszych i najbardziej uniwersalnych metod analitycznych stosowanych obecnie w laboratoriach.

czytaj całość »

Walidacja metody analitycznej jest procesem, którego celem jest potwierdzenie wiarygodności tej metody.

czytaj całość »

Mokra chemia jest jedną z form chemii analitycznej. Polega ona na badaniu próbek stałych po ich wcześniejszym przeprowadzeniu do roztworu. Jest to najbardziej klasyczna odmiana analizy chemicznej, stosowana do dzisiaj - spotykana jest nie tylko w szkołach czy na uczelniach, ale również we współczesnych laboratoriach badawczych świadczących usługi komercyjne.

czytaj całość »

Spektrofotometria jest instrumentalną metodą pomiarową stosowaną w medycynie, badaniach materiałowych, biologii czy chemii.

czytaj całość »

Kiedy noworodek przychodzi na świat, jest zdezorientowany mnóstwem bodźców, które nagle zaczynają do niego docierać. Razi go światło, jest mu zimno, no i przede wszystkim - kuli się od hałasu, którego do tej pory nie znał.

czytaj całość »

Chromatograf jest urządzeniem służącym do rozdzielania mieszanin składających się z różnych substancji oraz do badania składu tych mieszanin. Jest to oczywiście bardzo ogólna definicja, ponieważ istnieje wiele rodzajów chromatografów.

czytaj całość »

Woda jest niezbędna do życia - bez jedzenia przetrwamy nawet kilkadziesiąt dni. Bez wody - zaledwie kilka. Bardzo ważna jest więc jej jakość, bo ma to bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

czytaj całość »

Woda jest nam niezbędna do życia - spożywamy ją w postaci napojów, używamy w celach gospodarczych w naszych domach.

czytaj całość »

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy dzieli się na 4 podstawowe kategorie: fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne.

czytaj całość »

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji danej organizacji
(np. laboratorium) do wykonywania określonych działań...

czytaj całość »

Próbę glebową do analizy chemicznej można pobrać na dwa sposoby: szpadlem lub za pomocą laski glebowej.

czytaj całość »

Nie ma pomiarów idealnych, takich które w sposób absolutny wskazywałyby „wartość prawdziwą” badanego parametru.
Każdy pomiar może być wykonany tylko z ograniczoną precyzją i poprawnością...

czytaj całość »

Analiza chemiczna gleby obejmuje swoim zakresem badania dotyczące odczynu oraz zasobności gleby w różnego rodzaju makro- oraz mikroelementy.

czytaj całość »

Dokładne wymagania odnośnie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

czytaj całość »

Z roku na rok zwiększa się społeczne zainteresowanie problemem zanieczyszczenia powietrza. Mają na to wpływ inicjatywy obywatelskie, lecz również dane statystyczne, które udowadniają, iż w Polsce nagminnie przekraczane są normy emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

czytaj całość »

Coraz więcej osób stara się zapewniać organizmowi stały dopływ witamin, składników mineralnych lub innych substancji, które wspomogą jego funkcjonowanie. Nie dziwi więc fakt, iż wzrasta zainteresowanie suplementami diety – środkami pozwalającymi utrzymać ciało w dobrej formie. Aby jednak produkt taki został wprowadzony na rynek, musi spełnić szereg wytycznych.

czytaj całość »

Każdy z nas powinien codziennie dostarczać do swojego organizmu ok. 30 mililitrów wody na każdy kilogram swojego ciała. Osoba ważąca 60 kg powinna wypić ok. 1,8 litra wody, najlepiej porcjując ją na kilka szklanek dziennie. 

czytaj całość »

Ciągle wzrasta poziom świadomości społecznej dotyczącej produktów żywieniowych, ich jakości i właściwości. Parlament Europejski i Rada (WE) wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów i postanowiły ujednolicić sposób przekazywania informacji na temat dostępnej na rynku żywności.

czytaj całość »

Opakowania transportowe, ze względu na konieczność zapewnienia przewożonym towarom lub produktom należytej ochrony, muszą być poddawane odpowiednim badaniom. Co więcej, ochrona w tym przypadku nie dotyczy wyłącznie samych produktów, ale także ich użytkowników.

czytaj całość »

Możemy wyróżnić trzy najważniejsze aspekty podstawowego zakresu badań opakowań transportowych. Są one związane ze znakami UN, B oraz PN.

czytaj całość »

Wersje językowe

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła?

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?
 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2014 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2014 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl