Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:
 

Laboratorium

Laboratorium w społecznej świadomości funkcjonuje jako miejsce, w którym na stołach stoją probówki, kolby i pipety wypełnione różnobarwnymi substancjami, obok nich leżą książki i zapiski z prowadzonych badań, a pomiędzy pracowniami laboratoryjnymi przemykają ubrani w białe fartuchy pracownicy laboratoriów. Jest to jednak wyobrażenie, które ma bardzo mało wspólnego z tym jak współczesne wygląda laboratorium badawcze.

Dzisiejsze laboratoria chemiczne to już nie tylko tzw. „mokra chemia” czy techniki klasyczne - coraz częściej ustępują one miejsca technikom instrumentalnym lub szybkim testom wykorzystującym m. in. zaawansowane mechanizmy reakcji enzymatycznych, biologicznych, zaawansowane techniki obrazowania, które są wykorzytywane np. do identyfikowania ciał obcych w żywności. Dziś, sprzęt niezbędny do wykonywania typowych analiz w laboratorium badania żywności lub laboratorium badania wody, to już raczej nie kolby i biurety, a chromatografy i spektrofotometry. Z kolei laboratoria poszukujące biologicznie aktywnych cząsteczek nierzadko będzie wyposażone „tylko” w komputer o potężnej mocy obliczeniowej z bardzo zaawansowanym oprogramowaniem.

Techniki analityczne jakimi posługuje się dane laboratorium decydują o potencjale badawczym danej placówki. Nawet krótkie opisanie każdej z technik byłoby zadaniem niezwykle skomplikowanym. W tym miejscu, chcielibyśmy przedstawić Państwu te techniki, które powszechnie stosują laboratoria analityczne (chemiczne). Techniki te są jednocześnie często wskazywane w opisach ofert badań zamieszczonych na naszym portalu.

Chromatografia gazowa (GC) – służy do szybkiej analizy złożonych mieszanin lotnych związków chemicznych oraz oceny ich czystości. Analizowana mieszanina jest najpierw przeprowadzana w fazę gazową (jest odparowywana) w układzie dozowania lub, jeśli badana próbka jest gazem, może być wprowadzona bezpośrednio do kolumny. Próbka niesiona jest przez gaz nośny (hel, argon, azot lub wodór) przez kolumnę, na której następuje rozdział mieszaniny na poszczególne związki. Na końcu układu znajduje się detektor, który służy do wykrywania i pomiaru ilościowego rozdzielonych związków. Popularne detektory stosowane w chromatografii gazowej to detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), wychwytu elektronów (ECD), lub masowy (MS).

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) - badana próbka jest przenoszona do odpowiednio dobranego rozpuszczalnika (fazy ruchomej) i w nim wprowadzana do kolumny chromatograficznej. Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy substancjami obecnymi w próbce a wypełnieniem kolumny następuje ich rozdział. Rozdzielone związki wykrywane są przez detektor, którym najczęściej jest detektor spektrofotometryczny UV-VIS, detektor fluorescencyjny lub masowy (MS).

Spektrofotometria - polega na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Spektrofotometry UV-VIS pracują w zakresie światła widzialnego oraz bliskim nadfiolecie (długość światła w przedziale 180 – 800 nm) i są bardzo powszechnymi urządzeniami, wykorzystywanymi w analizie ilościowej w laboratoriach chemicznym. Spektrofotometry IR działają w zakresie światła podczerwonego - są zaawansowanymi narzędziem do ustalania budowy związków organicznych.

O ile dotarcie do danych kontaktowych działających na rynku laboratoriów zawsze było zadaniem względnie prostym, to już wyselekcjonowanie z nich laboratoriów, które były w stanie wykonać konkretne badanie wymagało dużo większego zaangażowania. Jeśli chcieliśmy dodatkowo dowiedzieć się jaką technikę analityczną lub procedurę badawczą stosuje dane laboratorium oraz jaki jest zakres metody, w zasadzie jedyną opcją było czasochłonne przeszukiwanie informacji zamieszczonych na stronach internetowych danych laboratoriów. Ewentualnie mogliśmy również poszukiwać informacji w zawartych w dokumentach PCA dotyczących przyznanych zakresach akredytacji (w przypadku laboratoriów akredytowanych).

Obecnie zbudowanie listy laboratoriów badawczych, które są w stanie wykonać dane badanie (akredytowane lub nieakredytowane) jest dużo prostsze dzięki możliwościom, jakie daje zaawansowana wyszukiwarka dostępna na naszym portalu:http://www.gdziebadanie.pl/pl/s

Po wpisaniu do wyszukiwarki parametru, który chcą Państwo zbadać (np. azotany), otrzymacie Państwo listę laboratoriów wykonujących ten typ badania. Jest to prosty sposób na dotarcie do danych teleadresowych laboratoriów oraz na uzyskanie szczegółowych informacji na temat danego badania.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej zaawansowanej wyszukiwarki oraz do zapoznania się z ofertą laboratoriów dostępnych w naszym katalogu.

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się.

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2014 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2014 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl