Zapytania ofertowe

Podaj swój adres e-mail, jeśli jesteś pracownikiem laboratorium i chcesz nieodpłatnie otrzymywać od Użytkowników naszego portalu zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nich badań:
 

Opcje przeglądania

Najważniejszą podstawą prawną dotyczącą badania środowiska pracy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 02.02.2011r. – Dz. U. nr 33, poz. 166. Przedmiotem Rozporządzenia są badania i pomiary czynników, które są szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z uregulowaniami, badanie środowiska pracy musi zostać przeprowadzone przez pracodawcę na jego koszt, zaś wyniki tych badań należy udostępnić pracownikom. Warto wiedzieć, że wyniki badań wraz z ich odpowiednią interpretacją, powinny zostać udostępnione w trybie natychmiastowym pracownikom narażonym na oddziaływanie szkodliwych czynników. Należy również zaznaczyć, że badanie środowiska pracy polega nie tylko na określeniu stężenia lub natężenia danych czynników, ale również ich źródła w postaci konkretnych procesów technologicznych lub urządzeń.

Badanie środowiska pracy obejmuje pomiar stężenia czynników mutagennych, chemicznych oraz rakotwórczych, które mogą przyjąć postać pierwiastków (zarówno metalicznych, jak i niemetalicznych) lub też związków chemicznych (organicznych lub nieorganicznych). Za inne szkodliwe czynniki uznaje się również promieniowanie optyczne (zarówno laserowe, jak i nielaserowe), pole i promieniowanie elektromagnetyczne oraz zimny lub gorący mikroklimat. Badania środowiska pracy dotyczą także poziomu hałasu na danym stanowisku, siły oraz częstotliwości drgań mechanicznych – ogólnych oraz miejscowych – a także jakości oświetlenia (natężenie, równomierność), stopnia zapylenia oraz skuteczności wentylacji.

Warto przy tym pamiętać o dwóch istotnych kwestiach. Badanie środowiska pracy musi zostać wykonane przez laboratorium akredytowane, a wyniki badania muszą być przechowywane przez pracodawcę przez okres 40 lat. Jeżeli zakład pracy zostaje rozwiązany, wówczas stosowna dokumentacja musi zostać przekazana do właściwego inspektora sanitarnego.

Budynki, środowisko pracy, środowisko ogólne

Sortuj wg: ▲ Nazwa laboratorium | Cena
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice
Cena: 0,00 zł
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice

Badana cecha / analit:
Zawartość rtęci

Badany obiekt:
Środowisko ogólne- próbki gazów odlotowych i powietrza pobrane do roztworu pochłaniajacego

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice
Cena: 0,00 zł
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice

Badana cecha / analit:
Zawartość rtęci

Badany obiekt:
Środowisko ogólne- próbki gazów odlotowych i powietrza pobrane pobrane na filtry

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice
Cena: 0,00 zł
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice

Badana cecha / analit:
Zawartość arsenu, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, ołowiu, antymonu, talu, wanadu, cynku

Badany obiekt:
Środowisko ogólne -próbki gazów odlotowych pobrane na filtry

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice
Cena: 0,00 zł
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice

Badana cecha / analit:
Zawartość arsenu, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, ołowiu, antymonu, talu, wanadu, cynku

Badany obiekt:
Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice
Cena: 0,00 zł
Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej; Gliwice

Badana cecha / analit:
Zawartość arsenu, kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, manganu, niklu, ołowiu, antymonu, talu, wanadu, cynku

Badany obiekt:
Środowisko ogólne - próbki pyłów

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

HYDROACUSTIC, Murowana Goślina
Cena: 0,00 zł
HYDROACUSTIC, Murowana Goślina

Badana cecha / analit:
Równoważny poziom dźwięku A

Badany obiekt: 
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych   

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland
Cena: 0,00 zł
Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland

Parameter/ Analyte: 
The content of mercury

Object/ Sample:
Environment - samples of waste gases and the air taken into absorbing solution

TO FIND OUT WHAT IS THE TEST PRICE,
PLEASE CONTACT THE LABORATORY DIRECTLY

Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland
Cena: 0,00 zł
Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland

Parameter/ Analyte: 
The content of arsenic, cadmium, chromium, cobalt, copper, manganese, nickel, lead, antimony, thallium, vanadium, zinc

Object/ Sample:
Environment - samples of waste gases collected into absorbing solution

TO FIND OUT WHAT IS THE TEST PRICE,
PLEASE CONTACT THE LABORATORY DIRECTLY

Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland
Cena: 0,00 zł
Institute of Non Ferrous Metals; Gliwice; Poland

Parameter/ Analyte: 
The content of arsenic, cadmium, chromium, cobalt, copper, manganese, nickel, lead, antimony, thallium, vanadium, zinc

Object/ Sample:
Environment - dust samples

TO FIND OUT WHAT IS THE TEST PRICE,
PLEASE CONTACT THE LABORATORY DIRECTLY

Laboratorium Badań Hałasu i Drgań - Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.
Cena: 0,00 zł
Laboratorium Badań Hałasu i Drgań - Zakład Sozotechniki Sp. z o.o.

Badana cecha / analit:
Hałas w środowisku

Badany obiekt: 
Środowisko ogólne  

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Walidacje mikrobiologiczne przydatności metody badania dla produktu, czyszczenia pomieszczeń i urządzeń 

Badany obiekt: 
Leki i surowce, inne

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Analizy mikrobiologiczne opakowań farmaceutycznych

Badany obiekt: 
Opakowania

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Monitorowanie środowiska wytwarzania

Badany obiekt: 
Środowisko wytwarzania; obiekty użyteczności publicznej; placówki badawcze.

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Ekspertyzy mikrobiologiczne mające na celu usuwanie ryzyka zakażeń i rozwiązywanie istniejących problemów mikrobiologicznych na linii produkcyjnej.

Badany obiekt: 
Środowisko wytwarzania.

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza, pomieszczeń, wyposażenia, personelu.

Badany obiekt: 
Środowisko wytwarzania; Obiekty użyteczności publicznej; Placówki Badawcze.

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Określenie skuteczności środków dezynfekcyjnych w ich warunkach produkcyjnych; Dobór środków dezynfekcyjnych wobec szczepów środowiskowych; Określenie trwałości stosowanych stężeń użytkowych.

Badany obiekt: 
Środki dezynfekcyjne

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa
Cena: 0,00 zł
Mikrolab Sp. z o.o., Warszawa

Badana cecha / analit:
Walidacja czyszczenia

Badany obiekt: 
Powierzchnia urządzeń oraz powierzchni produkcyjnych

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z LABORATORIUM.

Pracownia Badań Środowiskowych; Zabrze
Cena: 0,00 zł
Pracownia Badań Środowiskowych; Zabrze

Badana cecha / analit:
Stężenie włókien azbestu i innych włókien mineralnych, identyfikacja włókien azbestu

Badany obiekt: 
Włókna azbestu i innych włókien mineralnych

ABY POZNAĆ CENĘ USŁUGI, SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Z LABORATORIUM

Oferty specjalne

Zarejestruj się, jeśli poszukujesz badań laboratoryjnych i chcesz nieodpłatnie, raz na kwartał, otrzymywać od nas informacje o rabatach przygotowanych przez współpracujące z nami laboratoria:
Nie pamiętasz hasła?

Sonda

Gdy prawo nie wymaga aby było to badanie akredytowane, jakiego badania będziesz szukał najpierw?

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu © 2017 GdzieBadanie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

I accept regulations of this site and agree to be bound by its terms. © 2017 WhereToTest.ue. All rights reserverd.

Click Shop | Hosting home.pl